Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sofia 12 Danviksklippan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 12 Danviksklippan 934 24,9% 42,0% 19,0% 14,1% 4,3% 47,3% 52,7% 5,0%  
Summa 934 24,9% 42,0% 19,0% 14,1% 4,3% 47,3% 52,7% 5,0%

http://www.val.se