Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sofia 10 Vintertullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 10 Vintertullen 1346 9,9% 23,2% 27,9% 39,0% 4,4% 45,7% 54,3% 2,9%  
Summa 1346 9,9% 23,2% 27,9% 39,0% 4,4% 45,7% 54,3% 2,9%

http://www.val.se