Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Högalid 5 Bergsund mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 5 Bergsund mellersta 1295 25,7% 45,7% 17,5% 11,0% 2,5% 51,4% 48,6% 6,9%  
Summa 1295 25,7% 45,7% 17,5% 11,0% 2,5% 51,4% 48,6% 6,9%

http://www.val.se