Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Matteus 13 Birkastaden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 13 Birkastaden S 1274 26,8% 44,7% 18,5% 10,0% 3,8% 50,5% 49,5% 5,0%  
Summa 1274 26,8% 44,7% 18,5% 10,0% 3,8% 50,5% 49,5% 5,0%

http://www.val.se