Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Matteus 6 Norra station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 6 Norra station 1446 22,9% 40,8% 16,0% 20,3% 3,2% 48,4% 51,6% 5,9%  
Summa 1446 22,9% 40,8% 16,0% 20,3% 3,2% 48,4% 51,6% 5,9%

http://www.val.se