Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Matteus 5 Vanadis N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 5 Vanadis N 1617 21,6% 38,8% 23,4% 16,1% 4,7% 46,7% 53,3% 4,9%  
Summa 1617 21,6% 38,8% 23,4% 16,1% 4,7% 46,7% 53,3% 4,9%

http://www.val.se