Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Gustav Vasa 8 Gustav Vasa NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 8 Gustav Vasa NÖ 1020 24,7% 43,3% 19,8% 12,2% 4,9% 49,7% 50,3% 5,3%  
Summa 1020 24,7% 43,3% 19,8% 12,2% 4,9% 49,7% 50,3% 5,3%

http://www.val.se