Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Gustav Vasa 5 Gustav Vasa kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 5 Gustav Vasa kyrka 1585 18,9% 35,4% 26,9% 18,8% 5,1% 49,5% 50,5% 5,4%  
Summa 1585 18,9% 35,4% 26,9% 18,8% 5,1% 49,5% 50,5% 5,4%

http://www.val.se