Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 74 Västra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
74 Västra Bagarby 1357 21,9% 37,7% 21,1% 19,4% 6,9% 50,7% 49,3% 13,9%  
Summa 1357 21,9% 37,7% 21,1% 19,4% 6,9% 50,7% 49,3% 13,9%

http://www.val.se