Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 22 Norra Viby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
22 Norra Viby 1359 14,6% 60,7% 19,6% 5,2% 8,8% 48,9% 51,1% 5,8%  
Summa 1359 14,6% 60,7% 19,6% 5,2% 8,8% 48,9% 51,1% 5,8%

http://www.val.se