Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 12 Södra Rotebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Södra Rotebro 1192 23,8% 37,7% 21,4% 17,1% 6,3% 47,2% 52,8% 12,1%  
Summa 1192 23,8% 37,7% 21,4% 17,1% 6,3% 47,2% 52,8% 12,1%

http://www.val.se