Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Täby 6 S.Skarpäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 6 S.Skarpäng 1725 16,8% 38,8% 35,8% 8,6% 9,9% 50,4% 49,6% 3,2%  
Summa 1725 16,8% 38,8% 35,8% 8,6% 9,9% 50,4% 49,6% 3,2%

http://www.val.se