Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Stensborg-Brokvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stensborg-Brokvarn 2048 18,7% 40,2% 19,1% 22,0% 9,0% 48,7% 51,3% 5,9%  
Summa 2048 18,7% 40,2% 19,1% 22,0% 9,0% 48,7% 51,3% 5,9%

http://www.val.se