Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Upplands-Bro 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 9 1741 22,2% 34,8% 23,3% 19,7% 8,9% 49,3% 50,7% 8,2%  
Summa 1741 22,2% 34,8% 23,3% 19,7% 8,9% 49,3% 50,7% 8,2%

http://www.val.se