Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Upplands-Bro 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 8 1221 22,4% 34,6% 22,9% 20,1% 8,0% 49,1% 50,9% 8,8%  
Summa 1221 22,4% 34,6% 22,9% 20,1% 8,0% 49,1% 50,9% 8,8%

http://www.val.se