Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 26 Hanviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Hanviken 1596 14,4% 38,4% 22,1% 25,1% 7,7% 50,6% 49,4% 5,1%  
Summa 1596 14,4% 38,4% 22,1% 25,1% 7,7% 50,6% 49,4% 5,1%

http://www.val.se