Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 12 Brevikshalvön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Brevikshalvön 1212 12,5% 44,5% 30,4% 12,6% 6,8% 53,7% 46,3% 5,0%  
Summa 1212 12,5% 44,5% 30,4% 12,6% 6,8% 53,7% 46,3% 5,0%

http://www.val.se