Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 6 Krusboda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Krusboda N 1234 14,3% 35,4% 21,6% 28,6% 9,3% 48,5% 51,5% 3,6%  
Summa 1234 14,3% 35,4% 21,6% 28,6% 9,3% 48,5% 51,5% 3,6%

http://www.val.se