Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 57 Ribbyberg m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 57 Ribbyberg m.fl. 1148 22,3% 37,5% 20,8% 19,3% 7,9% 46,0% 54,0% 5,9%  
Summa 1148 22,3% 37,5% 20,8% 19,3% 7,9% 46,0% 54,0% 5,9%

http://www.val.se