Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 20 Handen C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 20 Handen C 1616 19,9% 24,9% 19,7% 35,4% 5,4% 45,9% 54,1% 7,2%  
Summa 1616 19,9% 24,9% 19,7% 35,4% 5,4% 45,9% 54,1% 7,2%

http://www.val.se