Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 9 Svartbäcken m.fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 9 Svartbäcken m.fl 1238 13,1% 41,0% 28,5% 17,4% 7,5% 50,6% 49,4% 3,6%  
Summa 1238 13,1% 41,0% 28,5% 17,4% 7,5% 50,6% 49,4% 3,6%

http://www.val.se