Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 7 Salem södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Salem södra 1470 25,0% 39,3% 20,8% 14,9% 9,8% 50,0% 50,0% 11,2%  
Summa 1470 25,0% 39,3% 20,8% 14,9% 9,8% 50,0% 50,0% 11,2%

http://www.val.se