Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 6 Rönninge centrum med omnejd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Rönninge centrum med omnejd 1287 13,9% 35,9% 22,0% 28,2% 6,9% 46,7% 53,3% 4,9%  
Summa 1287 13,9% 35,9% 22,0% 28,2% 6,9% 46,7% 53,3% 4,9%

http://www.val.se