Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk 1572 18,0% 43,4% 25,5% 13,1% 10,1% 50,6% 49,4% 6,4%  
Summa 1572 18,0% 43,4% 25,5% 13,1% 10,1% 50,6% 49,4% 6,4%

http://www.val.se