Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 19 Storvreten S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 19 Storvreten S 1644 23,1% 38,8% 22,6% 15,5% 8,6% 50,1% 49,9% 19,1%  
Summa 1644 23,1% 38,8% 22,6% 15,5% 8,6% 50,1% 49,9% 19,1%

http://www.val.se