Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 17 Lövholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 17 Lövholmen 1921 23,6% 43,6% 23,6% 9,2% 11,5% 49,2% 50,8% 8,2%  
Summa 1921 23,6% 43,6% 23,6% 9,2% 11,5% 49,2% 50,8% 8,2%

http://www.val.se