Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 12 Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 12 Tuna 1406 19,7% 35,1% 21,6% 23,6% 5,1% 45,9% 54,1% 12,4%  
Summa 1406 19,7% 35,1% 21,6% 23,6% 5,1% 45,9% 54,1% 12,4%

http://www.val.se