Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 28 Malmtorp/Grödinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 28 Malmtorp/Grödinge 2042 14,0% 38,3% 28,6% 19,0% 7,1% 52,6% 47,4% 4,3%  
Summa 2042 14,0% 38,3% 28,6% 19,0% 7,1% 52,6% 47,4% 4,3%

http://www.val.se