Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 26 Uttran

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 26 Uttran 1138 13,9% 40,2% 26,0% 19,9% 7,6% 51,1% 48,9% 5,7%  
Summa 1138 13,9% 40,2% 26,0% 19,9% 7,6% 51,1% 48,9% 5,7%

http://www.val.se