Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 53 Hallunda/Brunna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 53 Hallunda/Brunna 1245 18,9% 34,0% 24,4% 22,7% 3,2% 51,1% 48,9% 19,3%  
Summa 1245 18,9% 34,0% 24,4% 22,7% 3,2% 51,1% 48,9% 19,3%

http://www.val.se