Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 44 Fittja Värdshusvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 44 Fittja Värdshusvägen 1287 27,1% 41,3% 20,2% 11,3% 8,9% 51,6% 48,4% 24,5%  
Summa 1287 27,1% 41,3% 20,2% 11,3% 8,9% 51,6% 48,4% 24,5%

http://www.val.se