Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka 42 Fittja Krögarvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 42 Fittja Krögarvägen 1366 25,3% 44,6% 18,4% 11,6% 7,7% 54,3% 45,7% 28,6%  
Summa 1366 25,3% 44,6% 18,4% 11,6% 7,7% 54,3% 45,7% 28,6%

http://www.val.se