Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga 1068 23,3% 36,6% 21,8% 18,3% 4,4% 50,6% 49,4% 19,3%  
Summa 1068 23,3% 36,6% 21,8% 18,3% 4,4% 50,6% 49,4% 19,3%

http://www.val.se