Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Länna 1124 12,8% 55,9% 21,7% 9,6% 6,2% 52,3% 47,7% 8,8%  
Summa 1124 12,8% 55,9% 21,7% 9,6% 6,2% 52,3% 47,7% 8,8%

http://www.val.se