Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Östra Skogås norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Skogås norra 1437 21,9% 41,6% 30,0% 6,5% 12,2% 49,2% 50,8% 7,2%  
Summa 1437 21,9% 41,6% 30,0% 6,5% 12,2% 49,2% 50,8% 7,2%

http://www.val.se