Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Munsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munsö 676 14,8% 40,4% 26,6% 18,2% 7,1% 53,6% 46,4% 5,9%  
Summa 676 14,8% 40,4% 26,6% 18,2% 7,1% 53,6% 46,4% 5,9%

http://www.val.se