Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 30 Bolinder strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
30 Bolinder strand 938 12,6% 30,5% 32,5% 24,4% 2,6% 47,8% 52,2% 4,8%  
Summa 938 12,6% 30,5% 32,5% 24,4% 2,6% 47,8% 52,2% 4,8%

http://www.val.se