Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 34 Ulvsättra/Skogstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
34 Ulvsättra/Skogstorp 1757 25,1% 44,1% 20,3% 10,5% 9,8% 49,7% 50,3% 13,8%  
Summa 1757 25,1% 44,1% 20,3% 10,5% 9,8% 49,7% 50,3% 13,8%

http://www.val.se