Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 32 Centrala Kalhäll

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Centrala Kalhäll 1489 21,1% 28,1% 21,8% 29,0% 4,3% 47,8% 52,2% 7,5%  
Summa 1489 21,1% 28,1% 21,8% 29,0% 4,3% 47,8% 52,2% 7,5%

http://www.val.se