Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 27 Norra Aspnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Norra Aspnäs 748 14,2% 21,7% 23,7% 40,5% 3,7% 48,7% 51,3% 5,2%  
Summa 748 14,2% 21,7% 23,7% 40,5% 3,7% 48,7% 51,3% 5,2%

http://www.val.se