Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 25 Södra Aspnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Södra Aspnäs 1826 20,6% 31,5% 21,0% 26,9% 6,5% 45,9% 54,1% 9,4%  
Summa 1826 20,6% 31,5% 21,0% 26,9% 6,5% 45,9% 54,1% 9,4%

http://www.val.se