Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 24 Centrala Jakobsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Centrala Jakobsberg 1137 20,1% 26,2% 22,1% 31,7% 5,9% 46,7% 53,3% 8,9%  
Summa 1137 20,1% 26,2% 22,1% 31,7% 5,9% 46,7% 53,3% 8,9%

http://www.val.se