Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 23 Dackevägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Dackevägen 1149 22,1% 36,1% 21,8% 20,0% 5,9% 48,9% 51,1% 13,8%  
Summa 1149 22,1% 36,1% 21,8% 20,0% 5,9% 48,9% 51,1% 13,8%

http://www.val.se