Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 17 Västerby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
17 Västerby 1278 26,9% 33,6% 18,5% 21,0% 5,4% 48,2% 51,8% 5,2%  
Summa 1278 26,9% 33,6% 18,5% 21,0% 5,4% 48,2% 51,8% 5,2%

http://www.val.se