Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 14 Högby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Högby 1426 14,4% 39,0% 22,6% 24,1% 6,4% 50,6% 49,4% 3,8%  
Summa 1426 14,4% 39,0% 22,6% 24,1% 6,4% 50,6% 49,4% 3,8%

http://www.val.se