Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 13 Centrala Viksjö Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Centrala Viksjö Norra 1559 20,1% 33,2% 20,9% 25,7% 7,3% 47,5% 52,5% 8,1%  
Summa 1559 20,1% 33,2% 20,9% 25,7% 7,3% 47,5% 52,5% 8,1%

http://www.val.se