Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 12 Fastebol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Fastebol 1481 14,2% 39,8% 22,8% 23,2% 9,3% 50,8% 49,2% 4,2%  
Summa 1481 14,2% 39,8% 22,8% 23,2% 9,3% 50,8% 49,2% 4,2%

http://www.val.se