Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 7 Fjällen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Fjällen 1313 15,4% 37,8% 36,4% 10,4% 7,8% 49,3% 50,7% 3,0%  
Summa 1313 15,4% 37,8% 36,4% 10,4% 7,8% 49,3% 50,7% 3,0%

http://www.val.se