Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Gustavsberg4 Höjdhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg4 Höjdhagen 842 12,7% 40,9% 22,8% 23,6% 5,1% 47,0% 53,0% 7,8%  
Summa 842 12,7% 40,9% 22,8% 23,6% 5,1% 47,0% 53,0% 7,8%

http://www.val.se