Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Ingarö 3 Brunn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ingarö 3 Brunn 1757 10,1% 57,1% 22,1% 10,6% 6,0% 52,1% 47,9% 5,5%  
Summa 1757 10,1% 57,1% 22,1% 10,6% 6,0% 52,1% 47,9% 5,5%

http://www.val.se